Свържете се с нас:     0897901208                 ✉  office@likelgraf.com   

Краново оборудване

Графитни четки и Четкодържатели

Вибромотори- вибратори и виброоборудване

Минно оборудване

 Краново оборудване: спирачки, командконтролери, изключватели, пускатели, резисторни блокове

Краново оборудване

Всички възли и агрегати за мостови, козлови и автокранове – двигатели, спирачки, пускатели, изключватели, контактори, командоконтролери, резисторни блокове, токоприемници и много други.

Двигатели за мост с малък и голям подем.

Спирачки ТКГ (ТКТ и ТКП), Хидроталкатели ТЭ -16, 30, 50, 80, Електромагнити МО–100, 200 и 300, Командоконтролери ККТ и КП, Крайни изключватели КУ и ВУ, Контактори въздушни КПД, КТПВ и КТ.


Прочетете повече »
Графитни четки с различни конструкции, изводи и изолация, накрайници и накладки, Четкодържатели

Графитни четки

Различни видове графитни, електрографитни и металографитни четки, използвани в ел. двигатели, багери, кранове и генератори във всички отрасли на промишлеността, градски и жп. транспорт и селското стопанство.

Поддържаме голяма номенклтура от четки с различни размери, конструкция, накрайници, изводи и изолация.

Разполагаме с широка гама от графитни четки, електрографитни четки и металографитни четки.


Прочетете повече »
 Четкодържатели  за електрически машини, кранови електродвигатели, електротелфери , Графитни четки

Четкодържатели

Голяма гама четкодържатели за синхронни машини, кранови , багерни, електротелферни и много други електродвигатели.

Нашата номенклатура включва четкодържатели за кранови електродвигатели МТ , багерни електродвигатели ДГ, ДПЭ, за други електродвигатели– ДБ, ДП, ДГМ, ДГП и много други.

Разполагаме с радиални четкодържатели с цилиндрична или ролкова притискаща пружина с различен натиск върху палеца и рейката.


Прочетете повече »
Вибродвигатели: вибратори с общо предназначение, дълбочинни и виброоборудване, Минно оборудване

Вибромотори и вибратори

Различни видове промишлени вибрационни двигатели за бункери, транспортьори и др., вибратори с общо предназначение, дълбочинни вибратори, взривозащитени вибратори и много други.

Виброоборудване– вибромасимаси, виброрейки, виброплощадки, потапящи устройства, резервни части и оборудване за тях.

Доставяме промишлени вибрационни двигатели тип ИВ, ЭВ и ЭВВ за бункери, транспортьори и много други.


Прочетете повече »
Минно оборудване, Вибромотори- вибратори и виброоборудване

Минно оборудване

Машини, резервни части и консумативи за работа с твърда скална маса при подземен добив, включително пробивни машини, товарачи и руднични електровози.

Минни подемни установки и възли: Коуши, Скреперни лебедки и др.

Минно електрооборудване: Руднични електродвигатели, Системи за възбуждане и др.

Оборудване за подземен и наземен транспорт.

Ударно- пробивни пневматични инструменти.


Прочетете повече »

ЛИК-ЕЛГРАФ предлага продукцията на следните предприятия от Русия и Украина:

Концерн " РУСЭЛПРОМ " - Русия

" РУСЭЛПРОМ " е електротехнически концерн, който е водещ разработчик и производител на електромашини за промишлеността и селското стопанство.

Той е лидер в износа на електродвигатели от Русия, с производствена на повече от 3000 продукта.

ООО ЗГО ДАРАСУН -Русия

Заводът е специализиран в производството на горнодобивно минно оборудване, отговарящо на световните стандарти.

Той произвежда пробивни съоръжения, товарачни машини с пневматични, електро и дизелови двигатели, акумулаторни минни локомотиви и др.

ООО "Харковски завод за електрически машини" - Украйна

Заводът произвежда постояннотокови тягови електродвигатели за минни електровози, апаратура за управлението им и резервни части за тях.

Той е известен в чужбина с разработването на нови електрически машини и апаратура за шахтови електровози.

"Спецмаш" - Украйна

Компанията е лидер в производството на краново оборудване. Тя осъществява серийно производство на широка гама от оборудване за минната и металургичната промишлености и транспорта.

"Спецмаш" е известна в Европа с подемно-транспортното си оборудване и нестандартните си инженерни решения в тази област.

Завод „Электроконтакт“ гр. Кинешма

Водещ производител на изделия от метални прахове и електровъгленови изделия, електрочетки, контакти от сребро, волфрам и мед, графитни изделия и др.

Той е стратегически доставчик за енергетиката, тефто-газовия отрасъл, машиностроенето и жп. транспорта в Русия и Европа.

Завод крупных електрически машини - Украйна

Това е най-големия производител на синхрони и асинхрони двигатели и генератори в Украйна.

Заводът произвежда и взривозащитени елдвигатели, високотехнологични вертикални асинхронни двигатели и др. специализирани ел. двигатели.

ООО Амурски металист - Русия

Амурски металист е машиностроителен холдинг, специализиран в производството на оборудване за горнодобивна промишленост, въгледобива, златодобива, строителството на мостове и жп. строителството.

Завод “Красный Маяк” - Русия

Заводът произвежда електромеханични видродвигатели и друго виброоборудване за строителството, производството на строителни материали, металургията, химическата промишленост и много други.

Родниковски Машиностроителен Завод - Русия

Родниковският инженерен завод е специализиран в производството на пневматично оборудване за минната индустрия от над 10 години.

Произвежда въртящи се чукове, пневматични опори и двигатели, скални тренировки, перфоратори, бурголи, триони и аксесоари за тях.

Тулски миннодобивен завод - Русия

Тулският миннодобивен завод е специализиран в производството на минно оборудване и резервни части за него.

Модерното, високотехнологично оборудване позволява серийно производство на минното оборудване и резервни части.