Свържете се с нас:    0897901208                    ✉  likelgraf@gmail.com

ВИБРОДВИГАТЕЛИ » ВИБРООБОРУДВАНЕ »

ВИБРОМАСИ

ВИБРОМАСИ се използват за изготвяне на бетонни строителни елементи (тротоарни плочки, железобетонни блокове), за уплътнение на насипни материали в контейнери и барабани и за уплътняване на формовъчен пясък. Вибромасите могат да бъдат използвани в лаборатории при изпитания на якост и вибрации на електронни и механични възли, различни изделия и прибори. Предлагаме вибромаси по индивидуални поръчки, по съгласувани с възложителя изисквания, използвайки различна номенклатура от вибратори с общо предназначение.

Детайлна информация »

ВИБРОРЕЙКА

ВИБРОРЕЙКА е предназначена за уплотняване и изглаждане на бетонни смеси при бетонирането на пътища, площадки и други покрития.

Виброрейките се състоят от виброрейка, дълга от 1700 до 4200 мм,и монтиран электромеханичен вибратор с общо предназначение с кръгови колебания ИВ-98Б или ИВ-99Б който представлява трифазен асинхронен електродвигател с накъсосвързан ротор с монтирани на двата края на вала му дебаланси. Дебалансите,въртейки се с вала на ротора, създават принуждаваща сила.

Детайлна информация »

ВИБРОПЛОЩАДКА

ВИБРОПЛОЩАДКА е предназначена за уплътняване на различни видове пътни настилки, като пясък, чакъл, асфалтобетон и бетонови смеси при строителство и ремонт на пътища, промишлени и жилищни обекти.

Конструкция на виброплощадката представлява плоча, която е нейната работна част, в центъра на която е монтиран електромеханичен вибратор, за общо предназначение с кръгови вибрации. Уплътняването се дължи на вертикалния компонент на движещата сила, генерирана във вибратора.

Детайлна информация »

ВИБРОУПЛЪТНИТЕЛИ

ВИБРОУПЛЪТНИТЕЛИ са предназначени за уплътняване на различни видове насипни пътни настилки, като пясък, чакъл, асфалтобетон при строителство на пътища, ремонт и други работи, свързани с уплътняване на повърхността в ограничено пространство.

ВИБРОУПЛЪТНИТЕЛИ представляват конструкция, изработена от плоча, която е нейната работна част, в центъра на която е монтиран електромеханичен вибратор, за общо предназначение с кръгови вибрации. Към плочата чрез специални вибрационни изолатори е прикрепена рамка с контролна дръжка. На дръжката е монтиран превключвател за захранване на вибратора. Уплътняването се дължи на вертикалния компонент на движещата сила, генерирана във вибратора.

Детайлна информация »