Свържете се с нас:    0897901208                    ✉  likelgraf@gmail.com

ГРАФИТНИ ЧЕТКИ- ИЗБОР НА МАТЕРИАЛ

ГРАФИТНИ ЧЕТКИ- ИЗБОР НА МАТЕРИАЛ – Четките се класифицират в зависимост от използваните материали и различните технологии при тяхното производство и се разделят на групи:

  1. – Въгленографитни марки- 611ОМ, Г21, Г3, Г33

  2. – Електрографитни марки- ЭГ2а, ЭГ4, ЭГ8, ЭГ14, ЭГ61А, ЭГ71, ЭГ73, ЭГ74, ЭГ84.

  3. – Металографитни марки- 96-1, МГ, М1А, МГ4, МГСО, МГСО1, МГС5.


ГРАФИТНИ ЧЕТКИ- ИЗБОР НА МАТЕРИАЛ

При избора на четките е необходима следната информация:

ГРАФИТНИ ЧЕТКИ- ИЗБОР НА МАТЕРИАЛ – Технически характеристики на материалите

Марка Твърдост НВкРа.104 Специфично ел.съпротив-ление
µΩ.m
Номинална плътност на тока
А/см²
Макс.доп. линейна скорост
M/s
Пад на напрежение между две четки
V
Натиск върху четката
kPa
Област на приложение
ГРАФИТНИ ЧЕТКИ
611 Ом 5-11
Н 12.3/10
8-28 15 90 0.7-1.7 12-22 Генератори и турбогенератори за атомни, водни и топлоцентрали
Г3 7-19
Н 12.3/10
8-20 12 60 1.9 20-25 Машини за постоянен ток с голяма мощност до 1000 кW, заваръчни генератори, възбуждащи пръстени за асинхронни генератори, контактни пръстени за асинхронни двигатели и еднотокови преобразователи
Г4К 4-15 10-25 5 30 40 Електродвигатели за прокатни линии; Двигатели за битови електроприбори
Г20 12-22 35-100 15 40 2.9 50 Машини за постоянен ток и колекторни машини с променлив ток
Г21 20-60
Н 7.9/60
150-450 8.5 30 3,2-6,0 18-55 Електродвигатели за прахосмукачки
Г21А 20-60 150-400 10 25 3.0-6.0 20-60 Двигатели на ел.машини, работещи при условия на ниско атмосферно налягане
Г22 17-55 100-230 10 30 2.5 40 Ел.двигатели с малка мощност за постоянен ток и полифазни колекторни двигатели с паралелно възбуждане, двигатели на Шраге-Рихтер и двигатели с малка мощност за постоянен ток със затруднени условия на комутация
Г33Г33М 18-64
Н 7.9/60
20-60
Н 7.9/30
Max.900Мах.1600 10 35 3,5-6,0 30-55 Електродвигатели за дрелки, рендета, триони, помпи, миксери, кафемелачки и др.
ЕЛЕКТРОГРАФИТНИ ЧЕТКИ
ЭГ2A 7-21
Н 7.9/15
11-27 12 50 0.9-1.9 20-25 Електрически машини за жп транспорт, багери и металургията
ЭГ2АФ 6-22 13-35 15 60 1.1-2.1 15-21 Турбогенератори с мощност до 300-500кВт, контактни пръстени за минусова полярност
ЭГ4 2-6
Н 12.3/10
6-16 12 60 0,8-2,0 15-20 Електрооборудване за леярно производство, генератори и преобразователи
ЭГ8 8-34
Н 7.9/15
36-50 11 45 1.0-1.8 20-40 Електродвигатели и генератори с общопромишлено предназначение
ЭГ13 8-29 20-38 12 20 1.2-2.3 40 Генератори за постоянен ток на автотракторно ел.оборудване
ЭГ14 8-30
Н 7.9/15
20-38 12 45 1.1-2.1 35-50 Тягови и кранови електродвигатели, универсални електродвигатели, електрооборудване за леярното
ЭГ141 10-30 20-40 11 40-50 1.1-2.0 30 Генератори и ел.двигатели на железопътен и градски транспорт, електрически машини с общо промишлено предназначение
ЭГ17 11-25
Н 7.9/15
10-15 0.8 20 2.6 20-30 Двигатели за електробръсначки
ЭГ61A 20-65
Н 7.9/60
36-60 19.5 60 1.7-3.2 35-50 Тягови електродвигатели за дизели и електровози
ЭГ71 6-14
Н 7.9/15
20-35 12 45 1.1-2.1 20-25 Електромашини със затруднени условия на комутация
ЭГ73 20-55 25-65 12 90 25 Генератори с голяма мощност със затруднени условия на комутация
ЭГ74 15-49
Н 7.9/60
35-75 15 50 1.2-2.4 17.5-25 Генератори и електродвигатели със затруднени условия на комутация
ЭГ74К 20-40
Н 7.9/60
35-75 12 60 1.3-2.5 17-27 Морски електрически машини
ЭГ841 Модул упр. не по-малко от 7000 mPa 60-80 17 55 1.7-3.7 23-50 Eлектродвигатели за трамваи, троллейбуси, метро, тягови електродвигатели за автомобили „Белаз“
МЕТАЛОГРАФИТНИ ЧЕТКИ
М6 10-25 1-6 24 35 1.0-2.0 15-20 Двигатели и генератори с малка мощност, с напрежение
25-30В
М1А 8-25
Н 7.9/15
2-8 12 33 0.8-2.0 45-65 Генератори за променлив ток за леки коли и автобуси
4-14
Н 7.9/15
Max. 0.12 30 30 Max. 0.3 18-23 Нисковолтови машини с висока плътност на тока
MГ4 10-22
Н 79/15
Max. 1.3 24 30 Max. 1.6 20-25 Нисковолтови генератори и електродвигатели
МГ24 6-15 0.4-12 180 Електрически стартери с напрежение 12 В, 24 В
МГ30 10-30 Max. 10 Max. 15 7 0.1-2.4 Микродвигатели за постоянен ток
МС1 6-20 0.5-14 Max.180 Max. 25 0.08-1.4 Стартери на автомобили и трактори
МГО 2.5 30 20 70 Електродвигатели на изпълнителни механизми на автотранспорта
МГО-2С 5,0 30 20 70 Електродвигатели на изпълнителни механизми на автотранспорта
МГС7И 17-27
Н 7.9/15
2-18 28 55 0.4-1.9 68.6 Двигатели с малка мощност
МГС20 6-25
Н 7.9/15
Max. 0.4 120 при кратки натоварваня 35 0.3-1.0 100-200 Стартери за автомобил ВАЗ
МГС5 6-20
Н 7.9/15
2-15 80,0 28 0.7-1.9 Стартери за товарни автомобили.
МГС5М 6-20 2-15 45 16 0.7-1.9 40 Генератори,преобразователи,вставки,
ел.двигатели и стартери на авиационна техника, стартери на автомобили и трактори
МГС51 6-20 2.0-13.0 80 15 1.2-2.5 Стартери на автомобили и трактори
MГСO 6-20
Н 7.9/15
Max. 0.3 30 30 Max. 0.35 18-23 Нисковолтови машини с висока плътност на тока, стартери на леки коли и камиони
МГСОА 14-45 Max.0.3 100 15 0.1-0.45 25 Електрически стартери на леки коли и камиони
МГС9А 13-38
Н 7.9/30
Max. 10 20 30 Max. 2.0 60-80 Електродвигатели на вентилатори за отоплението на камиони
МГС21Н Max. 0.5 16 Max. 0.6 Заземителни устройства в локомотиви
MГСO1 6-20
Н 7.9/15
Max. 0.8 80 15 0.1-0.5 20-25 Стартери за трактори и леки коли
СГ02 5-22 Max. 0.2 30 10 70 Електрически машини с малка мощност, автоматически устройства и точни електроприводи

 
За да намерите тарсените от Вас ГРАФИТНИ ЧЕТКИ, вижте :

  1. КОНСТРУКЦИЯ на ГРАФИТНИТЕ ЧЕТКИ
  2. ДЪЛЖИНА на ПРОВОДНИКА и НАЛИЧИЕ на ИЗОЛАЦИЯ
  3. ВИДОВЕ НАКРАЙНИЦИ на ГРАФИТНИТЕ ЧЕТКИ
  4. ГРАФИТНИ ЧЕТКИ- ВИДОВЕ НАКЛАДКИ
  5. ПРИМЕР ЗА ПОРЪЧКА на ГРАФИТНИ ЧЕТКИ