Свържете се с нас:    0897901208                    ✉  likelgraf@gmail.com

КОНТАКТОРИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ МК

КОНТАКТОРИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ МК от серия МК са предназначени за работа в силови електрически вериги и постояннотокови управляващи вериги при напрежение до 220 V за постоянен ток (с изключение на контакторите МК1-20Д, МК3-20Д, МК1-30, МК2-30), до 1000 V за постоянен ток (контактори МК1-20М) и до 380 V за променлив ток с честота 50 Hz, 60 Hz(контактори МК1-20А, Б; МК1-22А, Б; МК1-30А, Б; МК1-20А, Б; МК2-30А, Б; МК1-20Д; МК3-20Д) общопромишлени агрегати, а така също за превключване на електрически вериги при дизелови локомотиви и електровози за напрежение 220 V, постоянен ток.

Контакторите МК1-20Д, МК№-20Д се използват в управлението на асансьори, МК1-20М – за вагоните на метрото.

Контакторите МК1-20, МК2-20, МК3-30, МК4-20 могат да се използват в силови постояннотокови вериги за напрежения 440V като еднополюсни апарати, при това силовите му контакти трябва да са свързани последователно.

Контакторите МК1-20, МК1-30, МК2-20, МК2-30, могат да се използват в силови променливотокови вериги за напрежение 500V и честота 50 Hz, 60 Hz, при намаляване на номиналния работен ток.

Номиналният ток на контакторите в спомагателните вериги е 10А.
Бобините на контакторите се изработват само за постояннотоково захранване и се изпълняват за номинално напрежение на управляващите вериги 24 ( 27), 48 (50), 75, 100 и 220V.

Ток на КОНТАКТОРИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ МК

Ток на превключване, А
Номинално напрежение, V
Константа, µs
220
50
2_н
220
50
4_н
220
150
6_н
220
200
8_н
110
200
8_н
220
200

Номенклатурен списък на КОНТАКТОРИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ МК

Тип на контактора
Брой и вид силови контакти

Брой и вид спомагателни контакти

Габаритни размери, мм      

Маса, кг, не повече

МК1-01А
1″О“
2″З“, 2″О“
140х197х184
3,2
 
МК1-01А за дизели
1″О“
2″З“, 2″О“
3,6
 
МК1-01Б
1″О“
2″З“, 2″О“
3,2
 
МК1-10А
1″З“
2″З“, 2″О“
140х197х176
2,8
 
МК1-10А за дизели
1″З“
2″З“, 2″О“
3,6
 
МК1-10Б
1″З“
2″З“, 2″О“
2,8
 
МК1-11А
1″З“
2″З“, 2″О“
140х204х172
4,05
 
МК1-11Б
1″З“, 1″О“
2″З“, 2″О“
4,05
 
МК1-20 за постоянен ток в главната верига, както и променлив ток до 500V
2″З“
2″З“, 2″О“
140х197х176
3,55
 
МК1-20А за променлив ток в главната верига , 380V
2″З“
2″З“, 2″О“
3,55
 
МК1-20А за дизели
2″З“
2″З“, 2″О“
3,95
 
МК1-20Б за постоянен ток в главната верига, както и променлив ток до 500V
2″З“
2″З“, 2″О“
3,55
 
МК1-20Б за променлив ток в главната верига 380V
2″З“
2″З“, 2″О“
3,55
 
МК1-20Д за асансьори, МК1-20М за вагони метро
2″З“
2″З“, 2″О“
132х197х176
3,06
 
МК1-20М за вогони метро
2″З“
2″З“, 2″О“
140х197х176
3,95
 
МК1-02А
2″О“
2″З“, 2″О“
140х197х187
3,95
 
МК1-02Б
2″О“
2″З“, 2″О“
3,95
 
МК1-21А
2″З“, 1″О“
2″З“, 2″О“
140х204х172
4,4
 
МК1-21Б
2″З“, 1″О“
2″З“, 2″О“
4,4
 
МК1-22А за постоянен ток в главната верига, както и променлив ток до 500V
2″З“, 2″О“
2″З“, 2″О“
4,7
 
МК1-22А за променлив ток в главната верига 380V
2″З“, 2″О“
2″З“, 2″О“
4,7
 
МК1-22Б за постоянен ток в главната верига, както и променлив ток до 500V
2″З“, 2″О“
2″З“, 2″О“
4,7
 
МК1-22Б за променлив ток в главната верига 380V
2″З“, 2″О“
2″З“, 2″О“
4,7
 
МК1-30А
3″З“
2″З“, 2″О“
140х204х176
4,2
 
МК1-30Б
3″З“
2″З“, 2″О“
4,2
МК1-55А
5″З“, 5″О“
140х204х184
3,2
 
МК1-55Б
5″З“, 5″О“
3,2
 
МК1-66А
6″З“, 6″О“
3,7
 
МК1-66Б
6″З“, 6″О“
3,7
 
МК1-84А
8″З“, 4″О“
3,7
 
МК1-84Б
8″З“, 4″О“
3,7
 
МК2-01А
1″О“
2″З“, 2″О“
140х197х184
3,2
 
МК2-01А за дизели
1″О“
2″З“, 2″О“
3,6
 
МК2-01Б
1″О“
2″З“, 2″О“
3,2
 
МК2-10А
1″З“
2″З“, 2″О“
140х197х176
2,8
 
МК2-10А за дизели
1″З“
2″З“, 2″О“
3,6
 
МК2-10Б
1″З“
2″З“, 2″О“
2,8
 
МК2-11А
1″З“, 1″О“
2″З“, 2″О“
140х204х172
4,05
 
МК2-11Б
1″З“, 1″О“
2″З“, 2″О“
4,05
 
МК2-20А за постоянен ток в главната верига, както и променлив ток до 500V
2″З“
2″З“, 2″О“
140х197х176
3,55
 
МК2-20А за променлив ток в главната верига 380V
2″З“
2″З“, 2″О“
3,55
 
МК2-20А за дизели
2″З“
2″З“, 2″О“
3,95
 
МК2-20Б за постоянен ток в главната верига, както и променлив ток до 500V
2″З“
2″З“, 2″О“
3,55
 
МК2-20Б за променлив ток в главната верига 380V
2″З“
2″З“, 2″О“
3,55
 
МК2-02А
2″О“
2″З“, 2″О“
140х197х167
3,95
 
МК2-02Б
2″О“
2″З“, 2″О“
3,95
 
МК2-30А
3″З“
2″З“, 2″О“
140х204х176
4,2
 
МК2-30Б
3″З“
2″З“, 2″О“
4,2
 
МК3-01А
1″О“
2″З“, 2″О“
147х197х184
3,8
 
МК3-01А за дизели
1″О“
2″З“, 2″О“
3,8
 
МК3-01Б
1″О“
2″З“, 2″О“
3,8
 
МК3-10А
1″З“
2″З“, 2″О“
147х197х176
3,8
 
МК3-10А за дизели
1″З“
2″З“, 2″О“
3,8
 
МК3-10Б
1″З“
2″З“, 2″О“
3,8
 
МК3-11А
1″З“, 1″О“
2″З“, 2″О“
147х204х178
4,5
 
МК3-11А за дизели
1″З“, 1″О“
2″З“, 2″О“
4,45
 
МК3-11Б
1″З“, 1″О“
2″З“, 2″О“
4,5
 
МК4-10А
1″З“
2″З“, 2″О“
158х197х176
3,9
 
МК4 10А за дизели
1″З“
2″З“, 2″О“
3,9
 
МК4-10Б
1″З“
2″З“, 2″О“
3,9
 
МК4-01А
1″О“
2″З“, 2″О“
158х197х184
3,9
 
МК4-01А за дизели
1″О“
2″З“, 2″О“
3,9
 
МК4-01Б
1″О“
2″З“, 2″О“
3,9
 
МК4-11А
1″З“, 1″О“
2″З“, 2″О“
158х206х178
4,6
 
МК4-11А за дизели
1″З“, 1″О“
2″З“, 2″О“
4,6
 
МК4-11Б
1″З“, 1″О“
2″З“, 2″О“
4,6
 
МК3-20Д за асансьори
2″З“
2″З“, 2″О“
140х204х176
4,1
 
МК3-20 за постоянен ток в главната верига
2″З“
2″З“, 2″О“
147х207х176
4,15
 
МК4-20 за постоянен ток в главната верига
2″З“
2″З“, 2″О“
158х207х176
4,25
 
МК5-10 за стационарни агрегати и дизели
2″З“,   2″О“,  3″О“, 1″О“,   3″О“,  1″З“,   3″З“
90х214х238
6
 
МК6-10 за стационарни агрегати и дизели
2″З“,   2″О“,  3″О“, 1″О“,   3″О“,  1″З“,   3″З“
90х214х239
6
 
МК5-01
1″О“
2″З“, 2″О“
161х197х184
3,8
 
МК5-10Р за стационарни агрегати
2″З“
2″З“, 2″О“
212х214х238
12
 
 
 
 
 
 
МК6-10Р за стационарни агрегати
2″З“
2″З“, 2″О“
212х214х239
  

МК5-20  и    МК6-20
2″З“,   2″О“,  3″О“, 1″О“,   3″О“,  1″З“,   3″З“
170х214х238
МК6-20П
2″З“
2″З“, 2″О“
170Х214Х238
МК6-20Т
200Х214Х238
МК6-20Н
170Х214Х238
МК6-30П
3″З“
250х214х238
18
 
 
 
МК6-30Т
3″З“, 1″О“
280х214х238
МК6-30
2″З“, 2″О“
250х214х238
МК6-10М
2″З“
2″З“, 2″О“
212х214х254
12

 
Вижте други видове контактори, които фирма ЛИК-ЕЛГРАФ предлага:

  1. КОНТАКТОРИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ КТПВ 600
  2. КОНТАКТОРИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ КПВ 600
  3. КОНТАКТОРИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ КПД 100 Е
  4. КОНТАКТОРИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ КТ 6000
  5. КОНТАКТОРИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ КТК 1
  6. КОНТАКТОРИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ КТПВ 600