Свържете се с нас:    0897901208                    ✉  likelgraf@gmail.com

ПУСКАТЕЛИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПМА

ПУСКАТЕЛИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПМА са предназначени за дистанционно включване или изключване към мрежата на трифазните асинхронни електродвигатели с накъсосъединен ротор. Допълнителните функции са: реверсиране, при наличие на термореле, което защитава двигателите от претоварване с недопустима продължителност.

Технически характеристики на ПУСКАТЕЛИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПМА

Тип пускател ПМА
Клим. изпълнение
Изпълнение на контактите от спом. верига
Маса, кг
4100, 4102, 4102Д
УХЛ4
2з+2o, 4з+2o, 2з
1,95
4110, 4112, 4112Д
У3
2з+2o, 2з
4
4120, 4122, 4122Д
У2
2з+2о, 2з
4,5
4130, 4132, 4132Д
У3
2з+2o, 2з
4,2
4140, 4142, 4142Д
У2
2з+2о, 2з
4,7
4200П, 4202П, 4202ДП
УХЛ4
2з+2о, 4з+2о, 2з
2,7
4210П, 4212П, 4212ДП
У3
2з+2о, 2з
4,8
4220П, 4222П, 4222ДП
У2
2з+2о, 2з
5,3
4230П, 4232П, 4232ДП
У3
2з+2о, 2з
4,8
4240П, 4242П, 4242ДП
У2
2з+2о, 2з
5,3
4300, 4302, 4302Д
УХЛ4
2з+2о, 4з+2о, 2з
5,2
4310, 4312, 4312Д
У3
2з+2о, 2з
8,8
4320, 4322, 4322Д
У2
2з+2о, 2з
9,3
4400П, 4402П, 4402ДП
УХЛ4
2з+2о, 4з+2о, 2з
5,6
4410П, 4412П, 4412ДП
У3
2з+2о, 2з
9,2
4420П, 4422П, 4422ДП
У2
2з+2о, 2з
9,7
4500, 4502, 4502Д
УХЛ4
2з+2о, 4з+2о, 2з
5,3
4510, 4512, 4512Д
У3
2з+2о, 2з
8,9
4520, 4522, 4522Д
У2
2з+2о, 2з
9,4
4600П, 4602П, 4602ДП
УХЛ4
2з+2о, 4з+2о, 2з
5,7
4610П, 4612П, 4612ДП
У3
2з+2о, 2з
9,3
4620П, 4622П, 4622ДП
У2
2з+2о, 2з
9,8

Забележка:

Д – номинален ток 80 А, отсъстваща буква Д – 63 A
П – пускател с вградено термореле с малка инерционност

 
Вижте другите видове пускатели, които предлагаме:
ПУСКАТЕЛИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПМЕ
ПУСКАТЕЛИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПМЛ