Свържете се с нас:     0897901208                 ✉  office@likelgraf.com   

ПУСКАТЕЛИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПМЕ

ПУСКАТЕЛИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПМЕ от серия ПМЕ са предназначени за дистанционно управление на трифазни асинхронни електродвигатели с накъсосъединен ротор и други приемници на енергия. Включването на магнитните пускатели може да стане ръчно с помощта на бутони от пулта за управление и автоматично с помощта на датчици непосредствено или чрез междинно реле, с помощта на блок-контакти от други пускатели. Изключването на пускателите става ръчно или при авариен режим чрез термореле или реле за максимален ток.

Данни за някои пускатели са дадени в таблицата. Пускателите от тип ПМЕ от таблицата са нереверсивни. За реверсивните пускатели данните са същите, но те се състоят от два пускателя, блокирани механически и електрически против едновременно включване, а в обозначенията на типа на реверсивни пускатели последната цифра е с 2 по-голяма, например, ПМЕ-111 – нереверсивен, ПМЕ -113 – реверсивен.

Основни технически данни на ПУСКАТЕЛИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПМЕ

Величина
Тип изпълнение

Термореле

Номинален ток при защитено изпълнение, А
Макс. допустима мощност на двигателя при 380V
открит
защитен
прахо и водо защитен
1
ПМЕ-111 ПМЕ-112
ПМЕ-121
ПМЕ-122
ПМЕ-131
ПМЕ-132

ТРН-8
10
4
2
ПМЕ-211
ПМЕ-212
ПМЕ-221
ПМЕ-222
ПМЕ-231
ПМЕ-232

ТРН-25
23
10

 
Вижте другите видове ПУСКАТЕЛИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ :

  1. ПУСКАТЕЛИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПМА
  2. ПУСКАТЕЛИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПМЛ