Свържете се с нас:    0897901208                    ✉  likelgraf@gmail.com

СПИРАЧНА СИСТЕМА ТКТ и ТКП

СПИРАЧНА СИСТЕМА ТКТ и ТКП е предназначена за монтаж само във вертикално положение на мeханизмите, работещи извън пожаро- и взривоопасна среда. При поставяне на открито спирачките трябва да се поставят в защитен кожух, за да се предпазят от атмосферните влияния.


 

Скица на СПИРАЧНА СИСТЕМА ТКП

СПИРАЧНА СИСТЕМА ТКТ и ТКП

Скица на СПИРАЧНА СИСТЕМА ТКТ

СПИРАЧНА СИСТЕМА ТКТ и ТКП

Основни размери на СПИРАЧНА СИСТЕМА ТКТ и ТКП, мм

Видове спирачки
Тип на  електро-магнит
L
l1
l2
H
B
A
a
a1
B3
B2
B1
B4
h
D
d
S
Маса, кг
ТКТ-100 МО-100Б
398
300
268
280
130
110
15
40
45
65
70
36
100
100
13
6
11,25
ТКП-100 МП-101
391
300
261
274
132
110
15
40
45
65
70
36
100
100
13
6
15,8
ТКТ-200/100 МО-100Б
546
400
328
420
130
175
20
60
54
90
90
47
170
200
18
6
25,4
ТКП-200/100 МП-101
539
400
321
414
132
175
20
60
54
90
90
47
170
200
18
6
30
ТКТ-200 МО-200Б
661
400
443
470
177
175
20
60
54
90
90
47
170
200
18
6
37,5
ТКП-200 МП-201
589
400
371
437
178
175
20
60
54
90
90
47
170
200
18
6
41
ТКТ-300/200 МО-100Б
796
550
515
605
177
250
25
80
81
120
140
72
240
300
22
8
75
ТКП-300/200 МП-201
724
550
439
577
178
250
25
80
81
120
140
72
240
300
22
8
78,5
ТКТ-300 МО-300Б
888
550
605
620
243
250
25
80
81
120
140
72
240
300
22
8
102,5
ТКП-300 МП-301
766
550
484
600
223
250
25
80
81
120
140
72
240
300
22
8
94,5

 
Вижте също:

  1. БОБИНИ от серия ТКП
  2. МАГНИТИ ПРОМЕНЛИВ ТОК от серия КМТ и КМТД
  3. МАГНИТИ ЗА ПРОМЕНЛИВ ТОК от серия МО
  4. МАГНИТИ ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК от серия МП