Свържете се с нас:    0897901208                    ✉  likelgraf@gmail.com

ВИБРОПЛОЩАДКА

ВИБРОПЛОЩАДКА е предназначена за уплътняване на различни видове пътни настилки, като пясък, чакъл, асфалтобетон и бетонови смеси при строителство и ремонт на пътища, промишлени и жилищни обекти.

Конструкция на виброплощадката представлява плоча, която е нейната работна част, в центъра на която е монтиран електромеханичен вибратор, за общо предназначение с кръгови вибрации. Уплътняването се дължи на вертикалния компонент на движещата сила, генерирана във вибратора.


ВИБРООБОРУДВАНЕ-  ВИБРОПЛОЩАДКА

 

ВИБРОПЛОЩАДКА – технически параметри

Наименование 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Виброплощадка ЭВ-262 ЭВ-270А
0,55 300 5,65 – 11,3 5,7 – 11,4 трифазен,

асинхронен

э 15 50 950 500 320 40

 
1 – Номинална мошност, kW
2 – Синхронна честота на колебания, Hz
3 – Принуждаваща сила, кHz
4 – Статичен момент дисбаланс, kgхcm
5 – Тип електродвигателя
6 – Напрежение, V
7 – Сила на тока, А
8 – Честота на тока, Hz
9 – Дължина, mm
10 – Ширина, mm
11 – Височина, mm
12 – Маса, kg
 
Вижте още подобни продукти, предлагани от ЛИК-ЕЛГРАФ Еоод:

  1. ВИБРОМАСИ
  2. ВИБРОРЕЙКА
  3. ВИБРОУПЛЪТНИТЕЛИ
  4. ПОТАПЯЩИ УСТРОЙСТВА