Свържете се с нас:    0897901208                    ✉  likelgraf@gmail.com

Краново оборудване

Графитни четки и Четкодържатели

Вибромотори- вибратори и виброоборудване

Минно оборудване

 Краново оборудване: спирачки, командконтролери, изключватели, пускатели, резисторни блокове

Краново оборудване

Всички възли и агрегати за мостови, козлови и автокранове – двигатели, спирачки, пускатели, изключватели, контактори, командоконтролери, резисторни блокове, токоприемници и много други.

Двигатели за мост с малък и голям подем.

Спирачки ТКГ (ТКТ и ТКП), Хидроталкатели ТЭ -16, 30, 50, 80, Електромагнити МО–100, 200 и 300, Командоконтролери ККТ и КП, Крайни изключватели КУ и ВУ, Контактори въздушни КПД, КТПВ и КТ.


Прочетете повече »
Графитни четки с различни конструкции, изводи и изолация, накрайници и накладки, Четкодържатели

Графитни четки

Различни видове графитни, електрографитни и металографитни четки, използвани в ел. двигатели, багери, кранове и генератори във всички отрасли на промишлеността, градски и жп. транспорт и селското стопанство.

Поддържаме голяма номенклтура от четки с различни размери, конструкция, накрайници, изводи и изолация.

Разполагаме с широка гама от графитни четки, електрографитни четки и металографитни четки.


Прочетете повече »
 Четкодържатели  за електрически машини, кранови електродвигатели, електротелфери , Графитни четки

Четкодържатели

Голяма гама четкодържатели за синхронни машини, кранови , багерни, електротелферни и много други електродвигатели.

Нашата номенклатура включва четкодържатели за кранови електродвигатели МТ , багерни електродвигатели ДГ, ДПЭ, за други електродвигатели– ДБ, ДП, ДГМ, ДГП и много други.

Разполагаме с радиални четкодържатели с цилиндрична или ролкова притискаща пружина с различен натиск върху палеца и рейката.


Прочетете повече »
Вибродвигатели: вибратори с общо предназначение, дълбочинни и виброоборудване, Минно оборудване

Вибромотори и вибратори

Различни видове промишлени вибрационни двигатели за бункери, транспортьори и др., вибратори с общо предназначение, дълбочинни вибратори, взривозащитени вибратори и много други.

Виброоборудване– вибромасимаси, виброрейки, виброплощадки, потапящи устройства, резервни части и оборудване за тях.

Доставяме промишлени вибрационни двигатели тип ИВ, ЭВ и ЭВВ за бункери, транспортьори и много други.


Прочетете повече »
Минно оборудване, Вибромотори- вибратори и виброоборудване

Минно оборудване

Машини, резервни части и консумативи за работа с твърда скална маса при подземен добив, включително пробивни машини, товарачи и руднични електровози.

Минни подемни установки и възли: Коуши, Скреперни лебедки и др.

Минно електрооборудване: Руднични електродвигатели, Системи за възбуждане и др.

Оборудване за подземен и наземен транспорт.

Ударно- пробивни пневматични инструменти.


Прочетете повече »