Свържете се с нас:    0897901208                    ✉  likelgraf@gmail.com

ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ КРАЙНИ ВУ- 250 ВУ- 150

ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ КРАЙНИ ВУ- 250, ВУ- 150 от серия ВУ 250 – ВУ 150, ВУ са предназначени за превключване на управляващи вериги за променлив и постоянен ток.


 

Скица на изключвател от серия ВУ 250

ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ КРАЙНИ ВУ- 250 ВУ- 150

Техническо описание на ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ КРАЙНИ ВУ- 250, ВУ- 150

Изпълнение:

  • ВУ-150МУ2 – защитен, комутира една електрическа верига;
  • ВУ-250МУ2 – защитен, комутира две електрически вериги;

Технически характеритики:

Наименование НА параметЪра СТОЙНОСТ НА ПАРАМЕТЪРА
ВУ-150 ВУ-250
Максимално напрежение не повече, V 500 500
Допустим продължителен ток, А 10 10
Ток на включване, А 50 50
Ток на изключване при индуктивно натоварване при постоянно напряжение: -110 V 2,5 2,5
при постоянно напряжение: -220 V 1,6 1,6
при постоянно напряжение: -440 V 0,6 0,6
при променливо напряжение: ~500 V 10 10
Брой вериги 1 2
Тегло, кг 1,5 2

Вижте също:
ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ КУ- 700, ВУ- 700, НВ- 700
ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ ВК, ВП, ВПК