Свържете се с нас:    0897901208                    ✉  likelgraf@gmail.com

ВИБРАТОРИ ДЪЛБОЧИННИ РЪЧНИ С ВГРАДЕН ЕЛ. ДВИГАТЕЛ

ВИБРАТОРИ ДЪЛБОЧИННИ РЪЧНИ С ВГРАДЕН ЕЛ. ДВИГАТЕЛ : ИВ-78, ИВ-102А, ИВ-103, ИВ-95А и ИВ-114А са прогресивен тип вибратори. Тяхната конструкция е компактна, с висока маневреност при полагането на бетонните смеси. Вибраторът се състои от вибронакрайник, пулт за управление и съединяващия ги гуменоплатнен ръкав (щанга) с разположен в тях кабел. В корпуса на вибронакрайника е вграден трифазен асинхронен електродвигател с накъсосъединен ротор.


 

ВИБРАТОРИ ДЪЛБОЧИННИ РЪЧНИ С ВГРАДЕН ЕЛ. ДВИГАТЕЛ

 
        ВИБРАТОРИ ДЪЛБОЧИННИ РЪЧНИ С ВГРАДЕН ЕЛ. ДВИГАТЕЛ – ИВ-78, ИВ-102А, ИВ-103 се захранват от преобразувател на честотата на тока 200 Hz.
 

ВИБРАТОРИ ДЪЛБОЧИННИ РЪЧНИ С ВГРАДЕН ЕЛ. ДВИГАТЕЛ – Технически характеристики

Наименование 1 2 3 4 5 6
Вибратор ИВ-78
50 0,40 515 42; ЗФ 12000 10,0
Вибратор ИВ-102A
75 1,0 515 42; ЗФ 12000 15,0
Вибратор ИВ-103
114 1,1 42; ЗФ 6000 24,0
Вибратор ИВ-95А
75 1,1 600 220, 127; ЗФ 12000 12,0
Вибратор ИВ-114А
133 2,1 220, 380; ЗФ 8460 105,0

 

     1 – Диаметър на наконечника, mm
     2 – Мощност на двигателя, kW
     3 – Дължина на вала(ръкав), m
     4 – Захранващо напрежение, V
     5 – Честота на захранването, Hz
     6 – Маса на комплекта, kg

 
Подобни видове вибратори:

  1. ВИБРАТОРИ ДЪЛБОЧИННИ РЪЧНИ С ГЪВКАВ ВАЛ
  2. ВИБРАТОРИ ДЪЛБОЧИННИ ПОРТАТИВНИ
  3. ВИБРАТОРИ ДЪЛБОЧИННИ- ОКОМПЛЕКТОВАНЕ
  4. ВИБРАТОРИ ДЪЛБОЧИННИ- ВИБРОНАКРАЙНИЦИ
  5. ВИБРАТОРИ ДЪЛБОЧИННИ- ГЪВКАВ ВАЛ
  6. ВИБРАТОРИ ДЪЛБОЧИННИ- ЗАДВИЖВАНЕ