Свържете се с нас:    0897901208                    ✉  likelgraf@gmail.com

ДВИГАТЕЛИ– ПОРЪЧКА

Кранови ДВИГАТЕЛИ– ПОРЪЧКА

Крановите двигатели се използват в: строителството, енергетиката, транспорта, металургията и минната промишленост

 1. – портални и мостови кранови;

 2. – задвижват асансьори и различни подемни;

 3. – механизми.

ДВИГАТЕЛИ– ПОРЪЧКА

 

     При поръчка на двигатели се посочват следните данни:

1. МТ, 4МТ – обозначение на серията;

2. К – с накъсосъединен ротор (отсъствието на буква съответства на двигател с фазен ротор)

3. Н (F) – клас на термоиздържливостта на изолацията;

4. 011 , 012, 111, 112, 211, 311, 312, 411, 412, 511, 512, 611, 612, 613

 1. – първа цифра – условното обозначение на габарита;
 2. – втора и трета цифра – дължина на кожуха за серия МТ;

5. 112, 132, 200, 225, 280 – височина на роторната ос за серия 4МТ, мм;

6. S M L – условно обозначение дължината на кожуха за серия 4МТ;

7. A B – дължина на сърцевината на статор;

8. Брой полюси:

 1. – 6,8,10 – брой полюси при едноскоростните двигатели;
 2. – 6/12, 6/16, 6/20, 4/24 – число на полюсите на двускоростни двигатели;

9. Б – с вграден температурен датчик;

10. У1, УХЛ1, 01,Т1 – тип на климатично изпълнение;

11. N – мощност на двигателя;

12. IM – монтажно изпълнение:

 1. – IM 1001 – лапи + 1 цилиндричен край на вала;
 2. – IM 1002 – лапи + 2 цилиндрични края на вала;
 3. – IM 1003 – лапи + 1 коничен край на вала;
 4. – IM 1004 – лапи + 2 конични края на вала;
 5. – IM 2001 – фланец + 1 цилиндричен край на вала;
 6. – IM 2002 – фланец + 2 цилиндрични края на вала;
 7. – IM 2003 – фланец + 1 коничен край на вала;
 8. – IM 2004 – фланец + 2 конични края на вала.

13. Обороти
 
Освен ДВИГАТЕЛИ– ПОРЪЧКА , вижте също:

 1. СПИРАЧКИ ТКГ и ТКГТ ЕЛ. ХИДРОТАЛКАТЕЛ
 2. СПИРАЧКИ ТКГ и ТКП с ЕЛ. МАГНИТИ
 3. ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ ВК, ВП, ВПК
 4. ПУСКАТЕЛИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ
 5. КОНТАКТОРИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ
 6. РЕЗИСТОРНИ БЛОКОВЕ