Свържете се с нас:    0897901208                    ✉  likelgraf@gmail.com

ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ КУ-700 ВУ-700 НВ-700

ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ КУ-700 ВУ-700 НВ-700 от серия КУ- 700 и НВ- 700А са предназначени за включване и изключване на управляващи вериги в механизмите и се използват като:

– КУ-700А – краен изключвател на линейния път;
– НВ-700А – за крачното управление;
– ВУ-700А – за ръчно управление.

Технически данни на ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ КУ-700 ВУ-700 НВ-700

Изключвателите имат две независими електрически вериги и могат да работят с променлив и постоянен ток. Допустимото токово натоварване е дадено в таблица.

Устройство и работа на ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ КУ-700 ВУ-700 НВ-700

Конструкцията на изключвателите е представена на фигура. Всички изключватели са унифицирани и се различават само по задвижването. Фиксацията на изключвател КУ-700 се извършва за сметка на ограничение в движението на товара и противотежестите.
В изключвателите КУ-710А, КУ-711А, НВ-701А, НВ-702А „храповик“ под действието на пружините фиксира лост или педали в нулево положение. В изключвателите КУ-704А фиксацията се осъществява, освен в нулево, още в две крайни положения.
В изключвателите КУ-706А се фиксират две крайни положения. При завъртане на контактния барабан, контактните шайби включват или изключват контактните елементи съгласно схемите, представени на габаритните чертежи.
Завъртането на барабана се осъществява с помощта на лост ( КУ-701А, КУ-711А, КУ-706А, Ку-707А ) или за сметка на товара, закачен за лоста и противотежестта на лоста (КУ-703А, КУ-713А ).
В изключвателите НВ-701А, НВ-702А завъртането на барабана се осъществява чрез педали.

Изключвател от серия КУ 700, конструктивна схема

ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ КУ-700 ВУ-700 НВ-700

Скица на изключвател от серия КУ 700

ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ КУ-700, ВУ-700, НВ-700

Допустимо токово натоварване

Ток при продължителен режим, А
Ток на включване, А
Ток на изключване, А
Променлив, напрежение до 500V
Постоянен, напрежение 110, 220, 440V
Променлив, напрежение до 500V
Постоянен, напрежение 110, 220, 440V
16
50
25
16
2,5; 1,5; 0,5

 
Вижте също другите подобни продукти за КРАНОВО ОБОРУДВАНЕ, които фирма ЛИК-ЕЛГРАФ Еоод предлага:

  1. ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ КРАЙНИ ВУ- 250 ВУ- 150
  2. ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ ВК, ВП, ВПК
  3. ПУСКАТЕЛИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ
  4. КОНТАКТОРИ ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ
  5. РЕЗИСТОРНИ БЛОКОВЕ