Свържете се с нас:    0897901208                    ✉  likelgraf@gmail.com

ВИБРОМАСИ

ВИБРОМАСИ се използват за изготвяне на бетонни строителни елементи (тротоарни плочки, железобетонни блокове), за уплътнение на насипни материали в контейнери и барабани и за уплътняване на формовъчен пясък. Вибромасите могат да бъдат използвани в лаборатории при изпитания на якост и вибрации на електронни и механични възли, различни изделия и прибори. Предлагаме вибромаси по индивидуални поръчки, по съгласувани с възложителя изисквания, използвайки различна номенклатура от вибратори с общо предназначение.

ВИБРООБОРУДВАНЕ- ВИБРОМАСИВИБРООБОРУДВАНЕ- ВИБРОМАСИ

 

 

 

    Максималните размери на предлаганите ВИБРОМАСИ, са ограничени: до дължина- 3000 mm, до ширина- 1100 mm.

Наименование 1 2 3 4 5 6
Вибромаса ЭВ-340
1980х980 ИВ-107А(2) 2,2 3000 300 525
Вибромаса ЭВ-345
1480х980 ИВ-98(2) 1,1 3000 250 350
Вибромаса ЭВ-344
1480х730 ИВ-98(2) 1,1 3000 150 290
Вибромаса ЭВ-343
980х730 ИВ-98(2) 1,1 3000 150 210
Вибромаса ЭВ-342
980х480 ИВ-99(2) 0,5 3000 150 180
Вибромаса ЭВ-341
730х480 ИВ-99(2) 0,5 3000 150 150
Вибромаса ЭВ-346
480х480 ИВ-101Б 0,25 3000 80 125

1 – размери, mm 2 – Вибратори 3 – мошност, kW 4 – честота, об/min 5 – натоварване маса, kg 6 – тегло маса, kg

 

Вижте също:

  1. ВИБРОРЕЙКА
  2. ВИБРОПЛОЩАДКА
  3. ВИБРОУПЛЪТНИТЕЛИ
  4. ПОТАПЯЩИ УСТРОЙСТВА