Свържете се с нас:    0897901208                    ✉  likelgraf@gmail.com

БОБИНИ от серия ТКП

БОБИНИ от серия ТКП са предназначени за монтаж в eлектромагнитни челюстни спирачки за постоянен ток от серия ТКП, с диаметър на спирачната шайба от 400 до 800 мм.

Скица на БОБИНИ от серия ТКП

БОБИНИ от серия ТКП

Технически характеристики на електромагнити и спирачки от серия ТКП с паралелно и последователно възбуждане

Тип на бобината на
електромагнита
Наименование на параметрите
Паралелно включване
Последователно включване
Максимален ход
на котвата на електромагнита,
мм
Маса, кг
ПВ 25%
ПВ 40%
ПВ 100%
при 60% от тока
при 40% от тока
ПВ 25% ПВ 40% ПВ 25% ПВ 40%
ТКП-400
Тягово усилие на електромагнита, кгс
Спирачен момент на спирачка, кгм
985

150
790

120
370

55
985

150
790

120
590

90
380

55
3,0
20
ТКП-500
Тягово усилие на електромагнита, кгс
Спирачен момент на спирачка, кгм
1320
250
1000
190
460
85
1320
250
1000
190
800
150
500
100
3,5
34
ТКП-600
Тягово усилие на електромагнита, кгс
Спирачен момент на спирачка, кгм
2190
500
1550
355
700
155
2190
500
1550
355
1320
300
900
205
4,0
46
ТКП-700
Тягово усилие на електромагнита, кгс
Спирачен момент на спирачка, кгм
3000
800
2150
575
1050
280
3000
800
2150
575
1800
480
1220
325
4,5
63
ТКП-800
Тягово усилие на електромагнита, кгс
Спирачен момент на спирачка, кгм
4100
1250
3000
910
1440
440
4100
1250
3000
910
2460
50
1650
505
5,0
80

Забележка:

  1. Тяговото усилие на електромагнита при паралелно включване е зададено за напрежение не по-ниско от 85% от номиналните величини за изпълнение У2 и не по-ниско от 80% за изпълнение 02.
  2. В повторно-кратковременен режим, продължителността на цикъла е не повече от 10 мин.

БОБИНИ ТКП се изготвят за паралелно и последователно включване. Бобините за паралелно включване са разчетени за работа при напрежение 110 V в режим ПВ 25 %.
За работа при напрежение 220 и 440 V в режим ПВ 25, 40 и 100%, а така също за работа при напрежение 110 V в режими 40 и 100, последователно на бобината се включва допълнителен резистор, по правило тип БРК, който се избира от клиента.

Размери на бобините от серия ТКП, мм

Бобина спирачка
b
h
S
A
L
H
D3
D1
D2
ТКП-400
9
17
1,5
105
90
94
287
161
230
ТКП-500
125
95
86
366
186
300
ТКП-600
158
100
88
428
221
360
ТКП-700
17/42
188
110/140
88
504
256
435
ТКП-800
220
125/155
88
572
311
500

 
Вижте също:
СПИРАЧНА СИСТЕМА ТКТ и ТКП
МАГНИТИ ПРОМЕНЛИВ ТОК от серия КМТ и КМТД
МАГНИТИ ЗА ПРОМЕНЛИВ ТОК от серия МО
МАГНИТИ ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК от серия МП