Свържете се с нас:    0897901208                    ✉  likelgraf@gmail.com

ГРАФИТНИ ЧЕТКИ »

ГРАФИТНИ ЧЕТКИ- ИЗБОР НА МАТЕРИАЛ

ГРАФИТНИ ЧЕТКИ- ИЗБОР НА МАТЕРИАЛ – Четките се класифицират в зависимост от използваните материали и различните технологии при тяхното производство и се разделят на групи:

  1. – Въгленографитни марки- 611ОМ, Г21, Г3, Г33

  2. – Електрографитни марки- ЭГ2а, ЭГ4, ЭГ8, ЭГ14, ЭГ61А, ЭГ71, ЭГ73, ЭГ74, ЭГ84.

  3. – Металографитни марки- 96-1, МГ, М1А, МГ4, МГСО, МГСО1, МГС5.

Детайлна информация »

ГРАФИТНИ ЧЕТКИ- ИЗВОДИ И ИЗОЛАЦИЯ

ГРАФИТНИ ЧЕТКИ- ИЗВОДИ И ИЗОЛАЦИЯ – Електрочетките за ел. двигателите се изготвят с тоководещ проводник /извод/ или без него. Използва се проводник марка ПЩ – неизолиран, многожичен. Дължината на тоководещия проводник се измерва от най-изпъкналата част на електрочетката до центъра на кабелната обувка или до края на проводника.

Детайлна информация »