Свържете се с нас:    0897901208                    ✉  likelgraf@gmail.com

ВИБРОДВИГАТЕЛИ » ВИБРАТОРИ ДЪЛБОЧИННИ »

ВИБРАТОРИ ДЪЛБОЧИННИ РЪЧНИ С ВГРАДЕН ЕЛ. ДВИГАТЕЛ

ВИБРАТОРИ ДЪЛБОЧИННИ РЪЧНИ С ВГРАДЕН ЕЛ. ДВИГАТЕЛ : ИВ-78, ИВ-102А, ИВ-103, ИВ-95А и ИВ-114А са прогресивен тип вибратори. Тяхната конструкция е компактна, с висока маневреност при полагането на бетонните смеси. Вибраторът се състои от вибронакрайник, пулт за управление и съединяващия ги гуменоплатнен ръкав (щанга) с разположен в тях кабел. В корпуса на вибронакрайника е вграден трифазен асинхронен електродвигател с накъсосъединен ротор.

Детайлна информация »

ВИБРАТОРИ ДЪЛБОЧИННИ ПОРТАТИВНИ

ВИБРАТОРИ ДЪЛБОЧИННИ ПОРТАТИВНИ ИВ-115 и ИВ-120 са предназначени за уплътняване на бетонни смеси при поставянето им в монолитни конструкции, с различна степен на армиране в хидротехническото строителство, а така също при изготвяне на бетонни и железобетонни изделия за сборно строителство със стъпка между връзките на арматурата не по-малка от 1,5 от диаметъра на вибронакрайника (от 42 и от 57 мм съответно).

Детайлна информация »